حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 8 شوال 1445 Tuesday, 16 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 842 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد دیدگاهها : 42×
متن کامل نطق دکتر علیرضا ورناصری در صحن علنی مجلس یازدهم
11 خرداد 1399 - 14:08
شناسه : 786
بازدید 403
1

متن کامل سخنرانی دکتر علیرضا ورناصری نماینده و خدمتگزار مردم شریف شهرستان های مسجدسلیمان؛لالی؛هفتکل و اندیکا به عنوان نخستین ناطق یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بسم الله الرحمن الرحیم سلام برشهدا و امام شهدا که گمنامانِ فرش اند ونامدارانِ عرش،باآرزوی استمرار سایه یِ باعزت رهبر انقلاب،پدر معنویِ ایران زمین،حکیم خردمندی که خواستارمجلسی ست عدالت گستر […]

ارسال توسط :
پ
پ

متن کامل سخنرانی دکتر علیرضا ورناصری نماینده و خدمتگزار مردم شریف شهرستان های مسجدسلیمان؛لالی؛هفتکل و اندیکا به عنوان نخستین ناطق یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام برشهدا و امام شهدا که گمنامانِ فرش اند ونامدارانِ عرش،باآرزوی استمرار سایه یِ باعزت رهبر انقلاب،پدر معنویِ ایران زمین،حکیم خردمندی که خواستارمجلسی ست عدالت گستر وتوانمنددر رأس امور.

درود برملت بزرگ ایران ومنتخبین محترم آنهانمایندگان بزرگوار،بویژه همرزمانِ دیروز وکلایِ شریف امروز.درود بیکران بربزرگ مردمانِ نجیب مسجدسلیمان،لالی،هفتکل واندیکا که با اعتمادِخود بنده رامفتخربه کِسوت خدمتگزاری نمودند،اززحمات نمایندگان محترمِ دوره پیشینِ مجلس سپاسگزارم،برای این عزیزان ثواب و عنایات الهی مسآلت دارم.
ضمن گرامیداشتِ یاد سربازشجاع اسلام و وطن شهیدسردارسلیمانی،تقارن آغازخدمتگزاری مجلس یازدهم درآستانه چهل سالگیِ دفاع مقدس یادآورِاین واقعیت است که بن بست برای ایران و ایرانی معنایی نداردچنانچه با “استراتژیِ دفاع درشرایط نابرابر”درجهادمومنانة تحسین برانگیزِهمبستگی درخط مقدمِ مبارزه با کروناعلیرغم تحریمهای ناجوانمردانه،ایثار و موفقیت رامعنا بخشیدند.
قطعامفتخرشدن ما به کسوت خدمت،برآیندِ” اعتماد کریمانه ایی”ست که مردم آزادة ایران به”تحولگراییِ انقلابیگرایانه”دارند،فطرت راستینِ انقلاب اسلامی منعطف است وآمادگی داردتصحیح اشتباهات را سرلوحه برنامه هایش قراردهد،مطابق بافرمایشاتِ تعهدبرانگیزِرهبرمعظم انقلاب مبنی برضرورت اهتمامِ دوچندان جهت تحقق عدالت وبهبودمعیشتِ مردم،نهایت تلاش ما درمجلس یازدهم باید این باشدکه ساختار وکارکردمجلس راتقویت کنیم بدنبال تقویت فرد وجناح نباشیم زیرامردم تفاوت”سیاست بازی” با “تدبیراندیشی” رابراحتی تشخیص میدهند. ما نمایندگان مجلس یازدهم که دَعویِ مجلس انقلابی داریم مردم هم مارا درسلوک مبارز ومُصلح میبینند، مطابق با گفتمانِ بیانیه گام دوم انقلاب مبنی برضرورت تعمیق پیوستگیِ ملت ومسئولان،نبایداشتیاق عمومیِ موکلانمان برای تغییرات سریعِ فراگیر و گذر ازتنگناهای کنونی را به یأس تبدیل کنیم،پیشنهادمیکنم از ابتدای کاردرقالبِ مدیریت جهادی متحدشویم طرحی نوبرای مردم شریف ایران وحوزه های انتخابیِ خود درافکنیم ازحقوق وکرامت آنها صیانت کنیم ونهضتی را برای بازگشت مجلس به خویشتن وقرار گرفتن در رأس امور،ضمن تعامل بادولت محترم ودولت آینده خلق کنیم.
بامردم شریف حوزه انتخابیه ام عهدبستم که درسنگر دفاع ازحقوقشان،راستین سخن باشم،زخمهای التیام نایافته این مردم مقاوم شهیدپرور بردوش من سنگینی میکند تمام وزرا ودولت رامخاطب سخنانم قرار میدهم :
آقایان وزرای محترم اگرفقط تاکنون نامی ازمسجدسلیمان لالی هفتکل واندیکاشنیده ایدمستحضرباشید که سالها ست مردم شریف حوزه انتخابیة من بامظلومیت وشکیبایی بدلیل درکِ بصیرانة شرایط حساس کشوردندان بر جگر فشرده حجم عظیمی ازمعضلات را تاب آورده اند: علیرغم وجود 20درصد منابع آبِ تنظیم شدة کشوردرمخازن سد های عظیمِ حوزه بنده،4شهرستان ازآب شرب مداوم محروم ولب تشنه اند.حجم سدهای خوزستان 19.5 میلیارد متر مکعب است مردمی که منابعش تامین کننده 80درصد درآمدهای کشور است منابعش ملی قلمدادشده،استانهای مجاور راتوسعه و رفاه میبخشداما خوددچار اَبَر چالشهای بیکاریِ بیش از 40درصد،فقرزاینده وافزایش خودکشی است. رودخانه کارون تحت تاثیرچندطرح انتقال آب و آلایندگیهای زیست محیطی دچارمشکلات زیادی ست،طرحهای انتقال آب ازسرشاخه های کارون باآینده خوزستان وحوزه انتخابیه من ارتباط حیاتی دارد،بنده بعنوان نماینده مردمی که کارون بخشی از زندگی انهاست خواهان شفافیت کامل درمورد طرح انتقال آب هستم.این تصمیم گیریها حتی اگر برای کمبود آب شُرب ازسر گرفته شود باید با اطلاع ما وکلای خوزستان و با نظرداشتِ صدمات برمحیط زیست و منابع آبیِ خوزستان و حوزه بنده انجام شود.
ازبیش از 140 فوق تخصصِ بخش درمان وپزشکی خوزستان سهم چهارشهرستان حوزة بنده صفر است صفر، و به همین دلیل هنوز در قرن 21مردم حوزة بنده در اثر عقرب گزیدگی و نبود امکانات جان میدهند!!!
دراغلب مسیرهای مواصلاتی وجاده های درون وبرون شهری که به جاده های مرگ موسوم شده اند آمار بالای فوت شدگانِ ناشی از تصادفات باورکننده نیست،در4شهرستان فقط 1درصدبزرگراه وجودداردو سهمشان از آزادراهها صفر است صفر !!
وقتی خوزستان رتبه نخست تولیدگندمِ کشور رارقم میزندآیا حق مردم حوزه من این است که اگرنهادهای حمایتی نباشنددراین چهارشهرستان صدهانفر ازفقرو گرسنگی جان بدهند؟؟ 60 درصدنیشکر ایران درخوزستان تولید میشود اما این طلیعه دارانِ مقاومت ازبی توجهیها تلخ کام هستند.خواستة برحق وعمومیِ حوزه انتخابیه من بهره گیری از پتانسیلهای بکر وعظیم خودشان برای برونرفت از اینهمه فقر وبیعدالتی ست.ودیعه خدادادیِ پهناورترین اراضی جلگه ایی کشوردرمنطقه مویدعرض بنده است وَالله مطالبه های این مردم،برحق است زیاده خواهی نیست.
یک دهه ست بدلیل اهمیت مسایل معیشتی ازسوی رهبرانقلاب سالهابنامهای اقتصادی مزین میشوندعلیرغم محدودیتهای ناشی ازتحریمها ومعضلاتِ قریب الوقوعِ پَساکرونا،اما جناب آقای وزیرمحترمِ نیرو باتوجه به وجود 50 درصدی آب تنطیم شده کشوردر استان وحوزة خدمتِ بنده،آمادگی جهش تولیدرا اعلان میدارم.وزیرمحترم نفت،گاز و نفتِ خوزستان بجز آلایندگی سودچندانی برای مردمان مقاوم ما نداشته است،تولیدبیش از80درصدنفت و 16 درصد گازدرمناطق نفتخیزجنوب فقط حدود 4درصد اشتغال زایی برای مردم ماداشته،هدفگزاریِ صادرات غیرنفتیِ سال پیش برای خوزستان ومنطقه 9.3 میلیارددلار بود با 1.7 میلیارددلار بیش ازمیزانِ هدفگذاری شده درمجموع حدود 11 میلیارددلار صادرات غیرنفتی داشتیم،آمادگی برای تحقق جهش تولیددر این ظرفیتِ منطقة انتخابیه بنده بصورت شگرفی مهیاست.
درسال 2020 اگرکرونا گریبانگیرجهان نمیشد پیش بینی ها حاکی ازعبور یک ونیم میلیارد گردشگروچرخش میلیارد ها دلار در اقتصادجهانی بود توریسم بعنوان پاکترین صنعت جهان است ما در ردیف پنج کشورپرجاذبه جهان هستیم درحوزه انتخابیه من علیرغم ظرفیتهای عظیم گردشگری،این ظرفیت به خواب طولانی فرو رفته است و آثارشگرف تاریخی بدون محافظت بدون بهره برداری بحال خود رهاشده اند،وزیرمحترم میراث فرهنگی،برای تحقق توصیه های عالمانه رهبرانقلاب جهت کاهشِ نقش تعیین‌کنندة نفت درتوسعه اقتصادی،این پتانسیلِ جهش تولیددرحوزه بنده بصورت عظیمی آماده همسویی با شماست.
وزیرمحترم ورزش وجوانان،محرومیت ساختارهای امکانات رفاهی در حوزه انتخابیه بنده بسیارعمیق است،مردم منطقه به تیم نفت مسجدسلیمان تعصب می وَرزند این تیمِ مردمی بامشکلات فراوانی مواجه است تا جایی که حتی برای هزینه های تست کرونا دچار مشکل شده است. حق شهرنفتیِ مسجدسلیمان این است؟؟ جناب آقای زنگنه عنایت داشته باشید بخاطرکاهش هزینه ها،مسیولیتهای اجتماعیِ وزارت نفت درقبال مردم ساکن مناطق نفتی نباید کمرنگ شود. ازهمکاران گرانقدر خوزستانی ام درخواست دارم ورود سازمانهای دولتی به ورزش حرفه ایی جهت تیمهای نفتی را مورد واکاوی قرار دهند تامسیر کمک به تیمهای نفتیی ما ممکن شود.
85درصد انرژی برق آبیِ کشوردرخوزستان و 4شهرستانِ حوزه بنده تولیدمیشودشهروندان بارعظیم این مهم را بدوش میکشند اما هنوز درگرمای 60 درجه آب وبرق برمردم صبور حوزه من قطع میشود وپاسخشان این بوده که زیر ساختهاجوابگوی حجم این فشارمصرفی نیست.برخی جریاناتِ ناکارآمدِ سلسله مدیرانِ رفاقتی-سفارشی که بدنبال پرستیژسازی و ارائه آمارهای بی تقوای ِدروغین بودندوموجب نارضایتی مردم شده اند باید برچیده شوند و مدیران جهادی بومی دارای سلامتِ نفس و عمل سکان دردست بگیرند تاخوزستان بعنوان چهارمین استانِ رو آورده به حاشیه نشینی سر درگریبان غم فرو نیاورد.حوزه انتخابیه من به اغلب مناطق کشور آب وبرق و نان میدهد حقش گرسنگی، فقر و بیکاری نیست.
همکاران گرامی هنگامة خردمندی بلوغ وسلوک عقلانیِ منعطف است بریکایک ما بایسته است با توازنِ آرمانگرایی، واقع بینی و آینده نگری رامحقق سازیم امیدکه یکایک ما برای تحقق شعارهایی که درحوزه های انتخابیه خود سر دادیم باتمام توان مُجدانه تلاش کنیم.
انشاءالله اعمالمان بهتر ازگذشته و درشأن جمهوریتِ نظام ومردمی که به ما اعتماد نمودند باشد،به بركت صلوات بر محمد و آل محمد.
سپاسگزارم ازهمه همکاران گرامی و مردم شریف ایران و حوزه انتخابیه ام.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.